Kemaskini / Semakan
Permohonan Insentif Penjagaan Anak Frontliner (IPAF) COVID-19

Semakan

Permohonan Adalah TERHAD mengikut kuota yang telah ditetapkan

Syarat Kelayakan

Baca dan fahami syarat berikut
 1. Pemohon mestilah warganegara Malaysia dan berkhidmat sebagai frontliners di jabatan/ agensi kerajaan di Selangor di sepanjang tempoh PKP.
 2. Bekerja di perkhidmatan penting Negara. Keutamaan diberikan kepada kakitangan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, Polis Di Raja Malaysia Selangor dan Jabatan Pertahanan Awam Negeri Selangor.
 3. Pendapatan isi rumah mestilah RM5,000.00 DAN ke bawah.
 4. Mempunyai anak-anak yang berumur kurang daripada 12 tahun yang memerlukan perkhidmatan penjagaan sepanjang tempoh PKP
 5. Insentif pengasuhan anak-anak ini terhad kepada 2 orang anak sahaja.

PENTING !!!

Sila Lampirkan Dokumen Berikut
 • Borang Permohonan yang Dicetak dan telah Disahkan Oleh Ketua Jabatan
 • Salinan Sijil Lahir / Mykid Anak
 • Salinan MyKad Pemohon
 • Salinan MyKad Pasangan
 • Salinan Perakuan Anak Angkat / Sijil Kematian / Sijil Cerai (Jika Perlu)
 • Salinan Slip Gaji / Surat Akuan Pengesahan Gaji Pemohon
 • Salinan Slip Gaji / Surat Akuan Pengesahan Gaji Pasangan
 • Salinan Surat Arahan Cuti Tanpa Gaji (bagi pasangan yang berkenaan)
 • Salinan Slip Akaun Bank

KEGAGALAN MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG LENGKAP DALAM TEMPOH 14 HARI SELEPAS PERMOHONAN, AKAN MENYEBABKAN PERMOHONAN INI TIDAK DIPROSES DAN DIGAGALKAN

Dokumen perlu dihantar melalui emel berikut : daftaripaf@gmail.com